Regulaminy

Regulaminy obowiązują od 21.05.2020 r.  

 

 

Regulamin sklepu internetowego RUNNERCLUB.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego RUNNERSCLUB.PL jest firma Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. Rachunek bankowy: 42 1140 1977 0000 3024 1000 1007.

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko poprzez stronę www.runnersclub.pl.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. 

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych do dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Dostarczany towar jest wolny od wad.

6. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.

7. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

8. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej salon@runnersclub.pl 

II. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

1. Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób: 

1.1. Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew.

1.2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera. 

1.3. Wpłata poprzez system płatności IAI Pay – szybki przelew, płatność kartą kredytową, kodem BLIK. Wygodna i natychmiastowa forma płatności bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu. 

2. Koszty przesyłki: 

2.1. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł. Dotyczy to wszystkich zamówień bez względu na metodę płatności oraz sposób wysyłki, wyłącznie na terenie Polski.

2.2. Przesyłka kurierska firmą DPD:

2.2.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 14 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.2.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 14 zł. Płatność jest regulowana u kuriera.

2.3. Przesyłka kurierska firmą InPost:

2.3.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 11 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.3.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 13 zł. Płatność jest regulowana u kuriera.

2.4. Paczkomaty InPost:

2.4.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 11 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.4.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 14 zł. Płatność jest regulowana za pośrednictwem wybranego Paczkomatu InPost.

2.5. Paczka w RUCHu:

2.5.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 10 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.5.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 14 zł. Płatność jest regulowana za pośrednictwem wybranego kiosku RUCHu.

3. Czas realizacji zamówienia.

3.1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych.

3.2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

III. WARUNKI REKLAMACJI 

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym podlegają 2-letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny. 

1.1. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

1.2. Rękojmia obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

1.3. Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

1.4. Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

3. Reklamację zakupionego towaru można również złożyć w każdym sklepie stacjonarnym, przekazując obsłudze towar z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią.

4. Formularz reklamacyjny wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

5. Koszty związane z wysyłką reklamacji ponosi kupujący. 

6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez dział reklamacji przesyłki zawierającej reklamowany towar lub w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

7. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail reklamacje@runnersclub.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą e-mailową.

8. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

9. Zgodnie z przyjętymi standardami obsługi klientów w Retail Solutions Sp. z o.o., każdy klient ma prawo do odwołania się od decyzji reklamacyjnej. Odwołania, z racji braku ustawowego terminu, będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie.

IV. ZWROT I WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dn. 24.06.2014 r., poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres salon@runnersclub.pl lub drogą pocztową na adres: Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił na adres: Omnipack – Retail Solutions sp. z o.o., Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, DC04. Zwrot zakupionych produktów powinien nastąpić w nieprzekraczającym terminie 30 dni od daty zakupu.

2. Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827). 

4. Klient zarejestrowany w sklepie internetowym posiada możliwość dokonania łatwego zwrotu towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki przez Pocztę Polską wynosi 9,00 zł brutto i zostanie on potrącony od kwoty zwrotu. Klient wybierając ten sposób odesłania towaru zgadza się na odliczenie powyższej kwoty od przelewu zwrotnego. 

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być również zapakowany w oryginalne pudełko/opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem ZWROTU/WYMIANY pobranym ze strony internetowej sklepu oraz dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Omnipack – Retail Solutions sp. z o.o., Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, DC04, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”. 

6. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko Zamawiający. 

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów. 

8. W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr ...”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres do zwrotów. 

9. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie powinien zostać odpowiednio uiszczony przez Klienta lub zwrócony przez Sprzedawcę.

10. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient powinien dokonać na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr ...”. W przypadku, gdy rachunek bankowy Retail Solutions Sp. z o.o. nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane, a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta. 

11. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie zwrócona wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na Formularzu ZWROTU/WYMIANY bądź w wiadomości e-mail, wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), sklep internetowy www.runnersclub.pl chroni dane osobowe Klientów. 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest, Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. 

3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie, w szczególności poprzez rejestrację konta, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, przeglądanie treści zawartych w serwisie. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji lub przy zakupie bez rejestracji jest konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym www.runnersclub.pl. Niepodanie w/w danych przez Użytkownika nie pozwoli na złożenie i zrealizowanie zamówienia.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub po uzyskaniu zgody Klienta.

5. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

7. Klient podając dane oświadcza, że udostępnione przez niego dane osobowe są jego danymi.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www.runnersclub.pl w zakładce poświęconej Polityce Prywatności.

 

 

Regulamin programu wsparcia RUNNERSCLUB.PL

1. Wsparciem RUNNERSCLUB.PL objęci mogą być tylko Trenerzy, Instruktorzy, Zawodnicy i Kluby Sportowe, posiadający odpowiednie uprawnienia. 

2. Program wsparcia polega na udzieleniu rabatu w wysokości 10% na zakup towarów oferowanych przez sklepy internetowe. Uwaga: Rabat nie będzie naliczany na produkty oznaczone jako: PROMOCJA, WYPRZEDAŻ, OFERTA SPECJALNA, ZESTAW z oferty RUNNERSCLUB.PL.

3. Aby skorzystać z programu wsparcia należy się zarejestrować i dokonać pierwszego zakupu towarów na stronie www.runnersclub.pl. Po zrealizowaniu pierwszego zamówienia klient, który chce być objęty programem wsparcia powinien poinformować o tym dział obsługi klienta i przesłać e-mailem salon@runnersclub.pl swoje dane oraz dokumenty stwierdzające posiadane uprawnienia: - Dyplom ukończenia kursu trenerskiego  - Dyplom ukończenia kursu instruktorskiego  - aktualną licencję zawodniczą  - Dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego  - dokumenty stwierdzające prowadzenie klubu sportowego, np. KRS, wpis do ewidencji gospodarczej, inne aktualne dokumenty rejestracyjne. 

4. Retail Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny dokumentów stwierdzających uprawnienia. 

5. Po zweryfikowaniu dokumentów i danych osobowych zostanie przez Obsługę Klienta przydzielony odpowiedni rabat, który będzie widoczny na Twoim koncie. W kolejnych Twoich zamówieniach rabat będzie naliczany już automatycznie. 

6. Aby Klient objęty rabatem mógł skorzystać z rabatów musi logować się za każdym razem na to samo konto użytkownika. 

7. Jeżeli przez okres 12 miesięcy na koncie Użytkownika z przydzielonym rabatem programu wsparcia nie zostaną zrealizowane zamówienia o wartości min. 1000 zł (kwota bez kosztów dostawy) system automatycznie go wyłączy i nie będzie on już naliczany. Po wyłączeniu rabatu użytkownika objętego programem wsparcia rabaty będą naliczały się automatycznie według standardowych zasad rabatów kumulacyjnych - Kupuj Taniej obowiązujących w sklepie internetowym RUNNERSCLUB.PL. 

UWAGA: Aby sprawdzić ceny i prawidłowe naliczanie rabatu przez system wystarczy, że zalogujesz się na swoje stałe konto. Ceny pomniejszone o należny rabat są widoczne po dodaniu produktu do koszyka.  W przypadku niewłaściwego naliczenia rabatu przez system, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta RUNNERSCLUB.PL. 

Program Wsparcia nie łączy się z rabatami kumulacyjnymi. 

 

Regulamin promocji - kod rabatowy DYN70 :


1. Organizatorem promocji jest Retail Solutions Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, NIP: 5272528060.


2. Promocja polega na udostępnieniu Klientom poprzez reklamę, media społecznościowe itp. kodu rabatowego umożliwiającego zamówienie usługi z rabatem o wysokości wymienionej w reklamie.


3. Wraz z kodem rabatowym publikowany jest termin jego ważności – kod jest ważny nie krócej niż w terminie ważności (od 10.09.2020 godz. 00:01 do 14.09.2020 23:59)


4. Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie na produkty marki Dynafit.


5. Kod rabatowy należy wpisać dokładnie przepisując jego treść w odpowiednie pole w trakcie składania zamówienia. Niewpisanie kodu w trakcie zamówienia uniemożliwia skorzystanie z rabatu.


6. Klientowi nie przysługuje wymiana kodu na odpowiadającą mu wartość pieniężną i jest realizowany wyłącznie jako rabat na określony towar.


7. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.


8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.


9. Kod rabatowy naliczany jest od początkowej detalicznej ceny sugerowanej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel