Regulaminy

Regulaminy obowiązują od 21.05.2020 r.  

 

 

Regulamin sklepu internetowego RUNNERCLUB.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego RUNNERSCLUB.PL jest firma Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. Rachunek bankowy: 42 1140 1977 0000 3024 1000 1007.

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko poprzez stronę www.runnersclub.pl.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. 

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych do dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Dostarczany towar jest wolny od wad.

6. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.

7. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

8. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej salon@runnersclub.pl 

II. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

1. Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób: 

1.1. Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew.

1.2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera. 

1.3. Wpłata poprzez system płatności IAI Pay – szybki przelew, płatność kartą kredytową, kodem BLIK. Wygodna i natychmiastowa forma płatności bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu. 

2. Koszty przesyłki: 

2.1. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł. Dotyczy to wszystkich zamówień bez względu na metodę płatności oraz sposób wysyłki, wyłącznie na terenie Polski.

2.2. Przesyłka kurierska firmą DPD:

2.2.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 14 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.2.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 14 zł. Płatność jest regulowana u kuriera.

2.3. Przesyłka kurierska firmą InPost:

2.3.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 11 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.3.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 13 zł. Płatność jest regulowana u kuriera.

2.4. Paczkomaty InPost:

2.4.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 11 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.4.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 14 zł. Płatność jest regulowana za pośrednictwem wybranego Paczkomatu InPost.

2.5. Paczka w RUCHu:

2.5.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 10 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

2.5.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 14 zł. Płatność jest regulowana za pośrednictwem wybranego kiosku RUCHu.

3. Czas realizacji zamówienia.

3.1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych.

3.2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

III. WARUNKI REKLAMACJI 

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym podlegają 2-letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny. 

1.1. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

1.2. Rękojmia obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

1.3. Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

1.4. Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

3. Reklamację zakupionego towaru można również złożyć w każdym sklepie stacjonarnym, przekazując obsłudze towar z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią.

4. Formularz reklamacyjny wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

5. Koszty związane z wysyłką reklamacji ponosi kupujący. 

6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez dział reklamacji przesyłki zawierającej reklamowany towar lub w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

7. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail reklamacje@runnersclub.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą e-mailową.

8. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

9. Zgodnie z przyjętymi standardami obsługi klientów w Retail Solutions Sp. z o.o., każdy klient ma prawo do odwołania się od decyzji reklamacyjnej. Odwołania, z racji braku ustawowego terminu, będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie.

IV. ZWROT I WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dn. 24.06.2014 r., poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres salon@runnersclub.pl lub drogą pocztową na adres: Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił na adres: RETAIL SOLUTIONS SP. Z O.O. Magazyn centralny SEGRO LOGISTYK PARK, hala D04 rampa 15, Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn. Zwrot zakupionych produktów powinien nastąpić w nieprzekraczającym terminie 30 dni od daty zakupu.

2. Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827). 

4. Klient zarejestrowany w sklepie internetowym posiada możliwość dokonania łatwego zwrotu towaru za pośrednictwem firmy InPost. Koszt przesyłki przez Pocztę Polską wynosi 9,00 zł brutto i zostanie on potrącony od kwoty zwrotu. Klient wybierając ten sposób odesłania towaru zgadza się na odliczenie powyższej kwoty od przelewu zwrotnego. 

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być również zapakowany w oryginalne pudełko/opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem ZWROTU/WYMIANY pobranym ze strony internetowej sklepu oraz dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: RETAIL SOLUTIONS SP. Z O.O. Magazyn centralny SEGRO LOGISTYK PARK, hala D04 rampa 15, Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”. 

6. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko Zamawiający. 

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów. 

8. W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wybierając formę płatności online - bez opłacania, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr ...”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres do zwrotów. 

9. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie powinien zostać odpowiednio uiszczony przez Klienta lub zwrócony przez Sprzedawcę.

10. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient powinien dokonać na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr ...”. W przypadku, gdy rachunek bankowy Retail Solutions Sp. z o.o. nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane, a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta. 

11. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie zwrócona wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na Formularzu ZWROTU/WYMIANY bądź w wiadomości e-mail, wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), sklep internetowy www.runnersclub.pl chroni dane osobowe Klientów. 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest, Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. 

3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie, w szczególności poprzez rejestrację konta, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, przeglądanie treści zawartych w serwisie. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji lub przy zakupie bez rejestracji jest konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym www.runnersclub.pl. Niepodanie w/w danych przez Użytkownika nie pozwoli na złożenie i zrealizowanie zamówienia.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub po uzyskaniu zgody Klienta.

5. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

7. Klient podając dane oświadcza, że udostępnione przez niego dane osobowe są jego danymi.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www.runnersclub.pl w zakładce poświęconej Polityce Prywatności.

 

 

Regulamin programu wsparcia RUNNERSCLUB.PL

1. Wsparciem RUNNERSCLUB.PL objęci mogą być tylko Trenerzy, Instruktorzy, Zawodnicy i Kluby Sportowe, posiadający odpowiednie uprawnienia. 

2. Program wsparcia polega na udzieleniu rabatu w wysokości 10% na zakup towarów oferowanych przez sklepy internetowe. Uwaga: Rabat nie będzie naliczany na produkty oznaczone jako: PROMOCJA, WYPRZEDAŻ, OFERTA SPECJALNA, ZESTAW z oferty RUNNERSCLUB.PL.

3. Aby skorzystać z programu wsparcia należy się zarejestrować i dokonać pierwszego zakupu towarów na stronie www.runnersclub.pl. Po zrealizowaniu pierwszego zamówienia klient, który chce być objęty programem wsparcia powinien poinformować o tym dział obsługi klienta i przesłać e-mailem salon@runnersclub.pl swoje dane oraz dokumenty stwierdzające posiadane uprawnienia: - Dyplom ukończenia kursu trenerskiego  - Dyplom ukończenia kursu instruktorskiego  - aktualną licencję zawodniczą  - Dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego  - dokumenty stwierdzające prowadzenie klubu sportowego, np. KRS, wpis do ewidencji gospodarczej, inne aktualne dokumenty rejestracyjne. 

4. Retail Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny dokumentów stwierdzających uprawnienia. 

5. Po zweryfikowaniu dokumentów i danych osobowych zostanie przez Obsługę Klienta przydzielony odpowiedni rabat, który będzie widoczny na Twoim koncie. W kolejnych Twoich zamówieniach rabat będzie naliczany już automatycznie. 

6. Aby Klient objęty rabatem mógł skorzystać z rabatów musi logować się za każdym razem na to samo konto użytkownika. 

7. Jeżeli przez okres 12 miesięcy na koncie Użytkownika z przydzielonym rabatem programu wsparcia nie zostaną zrealizowane zamówienia o wartości min. 1000 zł (kwota bez kosztów dostawy) system automatycznie go wyłączy i nie będzie on już naliczany. Po wyłączeniu rabatu użytkownika objętego programem wsparcia rabaty będą naliczały się automatycznie według standardowych zasad rabatów kumulacyjnych - Kupuj Taniej obowiązujących w sklepie internetowym RUNNERSCLUB.PL. 

UWAGA: Aby sprawdzić ceny i prawidłowe naliczanie rabatu przez system wystarczy, że zalogujesz się na swoje stałe konto. Ceny pomniejszone o należny rabat są widoczne po dodaniu produktu do koszyka.  W przypadku niewłaściwego naliczenia rabatu przez system, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta RUNNERSCLUB.PL. 

Program Wsparcia nie łączy się z rabatami kumulacyjnymi. 

 

Polityka Cookies

Preambuła Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   I.            DEFINICJE 1.      Administrator - oznacza Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270729, NIP 5272528060 2.      Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym podmiot zarejestrowany w Serwisie, jak i podmiot niezarejestrowany i korzystający z Serwisu. 3.      Dane osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 4.      Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. 5.      Udostępnienie danych Zaufanym Partnerom – udzielenie dostępu do danych zaufanym partnerom Administratora oraz przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, marketingowych, 6.      Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 7.      Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 8.      Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 9.      Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://www.runnersclub.pl/ 10.  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 11.  Profilowanie – oznacza zespół zautomatyzowanych operacji Przetwarzania danych podejmowanych przez Administratora lub jego Zaufanych Partnerów w celu dostosowania wyświetlanych treści do preferencji Użytkownika. Profilowanie nie prowadzi do podejmowania decyzji wobec Użytkownika lub wywołania określonych skutków prawnych w zakresie jego praw i obowiązków. 12.  RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. II.            RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES 1.      Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 2.      Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a)      Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b)      Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 3.      Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. III.            CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIE 1.      Administrator może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach: a)      Konfiguracji serwisu: -        dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. -        rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; -        zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, -        zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, -        rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. b)      Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie -        utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; -        poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. -        optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. c)      Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych -        dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; -        poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiającej w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. d)      Zapamiętania lokalizacji Użytkownika -        poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. e)      Analiz i badań oraz audytu oglądalności -        tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; f)       Świadczenia usług reklamowych -        dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; g)      Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu 2.      Administrator w ramach usług może wykorzystywać także tzw.  Cookies Zewnętrzne. Cookies Zewnętrzne pochodzą od Zaufanych Partnerów Administratora, którzy pozyskują przedmiotowe pliki cookies w wyniku aktywności Użytkownika w Internecie związanej z działalnością tych Zaufanych Partnerów. Cookies Zewnętrzne wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania Użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online. Cookies Zewnętrzne mogą zostać zapisane na urządzeniu Użytkownika także w trakcie wizyty na stronie Serwisu dzięki czemu zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach. Administrator możę wykorzystywać przede wszystkim wymienione niżej Cookies Zewnętrzne, które mogą być wykorzystywane w szczególności  w następujących celach: a)      prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: -        www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA] -        www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] b)      zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: -        Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] -        Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie] -        Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie] -        KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA] c)      prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: -        Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] -        Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie] -        RTB House [administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie], https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ d)      zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: -        Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] -        Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] e)      wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: -        twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] -        plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] -        Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] f)       prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: -        opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] IV.            PROFILOWANIE 1.      Na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Administrator dokonuje czynności Profilowania dzięki czemu zyskuje możliwość filtrowania ogólnej dostępnej treści w sposób przyjazny dla Użytkownika. Analiza aktywności Użytkownika, w szczególności przeglądanych treści oraz innych zachowań w ramach Serwisu pozwala na określenie preferencji Użytkownika w sposób umożliwiający odpowiednie filtrowanie oferty Administratora. 2.      Czynności Profilowania w żadnym przypadku nie prowadzą do ograniczenia dostępności oferty dla Użytkownika a zmierzają jedynie do nadania większego priorytetu treściom którymi Użytkownik może być potencjalnie bardziej zainteresowany. Takie działania mogą pozwolić Administratorowi także na przygotowanie dla Użytkownika indywidualnej i spersonalizowanej oferty promocyjnej, która nie będzie dostępna dla innych Użytkowników. 3.      Czynności Profilowania pozwalają Administratorowi w szczególności na: a)      tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, b)      tworzenie profilu spersonalizowanych treści, c)      wybór spersonalizowanych reklam, d)      wybór spersonalizowanych treści, e)      pomiar wydajności reklam, f)       pomiar wydajności treści. 4.      Należy pamiętać, że brak zgody na przetwarzanie plików cookies nie powoduje ograniczenia wyświetlanych reklam. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma dokładnie taką samą ilość reklam, które jednak wyświetlone zostaną w sposób losowy w oderwaniu od ewentualnych preferencji, zainteresowań i potrzeb Użytkownika. V.            MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES 1.      Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia przeglądarki internetowej zawierają także informacje o czasie ich przechowywania. 2.      Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: a)      Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies b)      Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ c)      Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en d)      Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek e)      Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 3.      Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. VI.            BEZPIECZEŃSTWO 1.      Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania. 2.      Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. 3.      Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych. 4.      Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 5.      Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 6.      Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu. VII.            KONTAKT Retail Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa e-mail: salon@runnersclub.pl  

REGULAMIN PROMOCJI - KOD RABATOWY O Warości 60 zł.

1. Organizatorem promocji jest firma Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925.
2. Promocja polega na udostępnieniu Klientom poprzez reklamę, media społecznościowe itp. kodu rabatowego umożliwiającego zamówienie usługi z rabatem o wysokości wymienionej w reklamie.
3. Wraz z kodem rabatowym publikowany jest termin jego ważności – kod jest ważny jest przez 6 miesiecy od daty przesłania kodu.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.
5. Promocja obowiązuje w dniu 23.11.2020.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel