Regulaminy

Regulaminy obowiązują od od 30.01.2019 r.

 

Regulamin sklepu internetowego runnersclub.pl

Regulamin fizycznej karty podarunkowej runnersclub.pl

Regulamin programu wsparcia runnersclub.pl 

 


Regulamin sklepu internetowego runnersclub.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego runnersclub.pl jest firma Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN.

Rachunek bankowy: 42 1140 1977 0000 3024 1000 1007

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko poprzez stronę www.runnersclub.pl.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę.

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych do dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Dostarczany towar jest wolny od wad.

6. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.

7. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

8. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej salon@runnersclub.pl lub pod numer telefonu +48 22 112 0950. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

II. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób:

a) Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew.

b) Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera. 

c) Wpłata poprzez system płatności IAI Pay – szybki przelew, płatność kartą kredytową, kodem BLIK. Wygodna i natychmiastowa forma płatności bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu.

2. Koszty przesyłki:

a) Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł, dotyczy wszystkich zamówień bez względu na metodę płatności oraz sposób wysyłki, wyłącznie na terenie Polski.

b) Przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-3 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto. Koszt przesyłki – 14 zł.

d) Przesyłka kurierska za pobraniem (czas dostawy 1-3 dni roboczych), płatność regulowana u kuriera.

Koszt przesyłki - 14 zł.

3. Czas realizacji zamówienia.

a) Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych.

b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

III. WARUNKI REKLAMACJI

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym podlegają 2-letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny:

a) Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

b) Rękojmia obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

c) Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2. Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

4. Reklamację zakupionego towaru można również złożyć w każdym sklepie stacjonarnym, przekazując obsłudze towar z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią.

5. Formularz reklamacyjny wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

6. Koszty związane z wysyłką reklamacji ponosi kupujący. 

7. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez dział reklamacji przesyłki zawierającej reklamowany towar lub w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

8. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail reklamacje@runnersclub.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą e-mailową.

9. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

IV. ZWROT I WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dn. 24.06.2014 r., poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres salon@runnersclub.pl lub drogą pocztową na adres Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot zakupionych produktów powinien nastąpić w nieprzekraczającym terminie 30 dni od daty zakupu.

2. Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827). 

4. Klient zarejestrowany w sklepie internetowym posiada możliwość dokonania łatwego zwrotu towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki przez Pocztę Polską wynosi 9,00 zł brutto i zostanie on potrącony od kwoty zwrotu. Klient wybierając ten sposób odesłania towaru zgadza się na odliczenie powyższej kwoty od przelewu zwrotnego.

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być również zapakowany w oryginalne pudełko/opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem ZWROTU/WYMIANY pobranym ze strony internetowej sklepu oraz dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”.

6. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko Zamawiający.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

8. W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr ...”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres sklepu.

9. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie powinien zostać odpowiednio uiszczony przez Klienta lub zwrócony przez Sprzedawcę.

10. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient powinien dokonać na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr ...”. W przypadku, gdy rachunek bankowy Retail Solutions Sp. z o.o. nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane, a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.

11. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie zwrócona wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na Formularzu ZWROTU/WYMIANY bądź w wiadomości e-mail, wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.

12. Przy zakupie dokonanym internetowo z odbiorem osobistym w firmowym sklepie stacjonarnym w Warszawie, Wrocławiu lub Poznaniu, istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia podczas wizyty w sklepie, po obejrzeniu i przymierzeniu produktu. Klient może zrezygnować z zakupu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub po zawartej transakcji wymienić dany produkt na taki sam np. w innym rozmiarze, w tej samej cenie, bądź całkowicie inny z możliwością dopłaty. Procedura wymiany towaru została opisana w podpunktach 8-10.

13. W przypadku zwrotu zamówienia internetowego w firmowym sklepie stacjonarnym, zwrot środków realizowany jest w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Formularzu ZWROTU/WYMIANY. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu środków za zamówienie internetowe podczas wizyty w firmowym sklepie stacjonarnym.

14. W przypadku zakupu zrealizowanego bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, nie ma możliwości dokonania zwrotu. Istnieje jedynie możliwość wymiany towaru na taki sam, np. w innym rozmiarze, w tej samej cenie, bądź całkowicie inny z możliwością dopłaty. Procedura wymiany towaru została opisana w podpunktach 8-10.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), sklep internetowy www.runnersclub.pl chroni dane osobowe Klientów.

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest, Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN.

3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie, w szczególności poprzez rejestrację konta, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, przeglądanie treści zawartych w serwisie. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji lub przy zakupie bez rejestracji jest konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym www.runnersclub.pl. Niepodanie w/w danych przez Użytkownika nie pozwoli na złożenie i zrealizowanie zamówienia.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub po uzyskaniu zgody Klienta.

5. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
7. Klient podając dane oświadcza, że udostępnione przez niego dane osobowe są jego danymi.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www.runnersclub.pl w zakładce poświęconej Polityce Prywatności.

 

*************************************************************************************************************************************************************

Fizyczna karta podarunkowa na zakup odzieży, butów i akcesoriów do biegania.

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy fizyczne karty podarunkowe do jednorazowego zrealizowania w sklepach stacjonarnych runnersclub.pl. Dostępne kwoty to: 50, 100 lub 200 PLN. Osoba, która otrzyma kartę będzie mogła sama wybrać prezent w naszym sklepie dla biegaczy idealnie spełniający jej potrzeby i oczekiwania.

Regulamin fizycznej karty podarunkowej runnersclub.pl

1. Wydawcą fizycznych kart podarunkowych jest sieć sklepów stacjonarnych runnersclub.pl należących do Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-677, przy ulicy Cybernetyki 10. 

2. Fizyczna karta podarunkowa stanowi odpowiednik bonu towarowego i obowiązuje wyłącznie w sieci sklepów stacjonarnych runnersclub.pl:

- Poznań, ul. Piątkowska 163,
- Wrocław, ul. Czysta 2-4,
- Warszawa, ul. Wołoska 22-22A.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: runnersclub.pl/Sklepy-stacjonarne.

3. Wartość fizycznej karty podarunkowej równa jest wartości nominału na niej widniejącego. Przy nabywaniu fizycznych kart podarunkowych nie obowiązują żadne rabaty ani upusty, w tym rabaty kumulacyjne.

4. Fizyczna karta podarunkowa uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając fizycznej karty podarunkowej, zostanie ona wykorzystana i zwrócona runnersclub.pl.

5. Jedna transakcja może zostać opłacona z wykorzystaniem maksymalnie trzech fizycznych kart podarunkowych, mogą być to karty o różnych nominałach.

6. Przy realizacji fizycznej karty podarunkowej uwzględniany jest indywidualny rabat jej użytkownika.

7. Fizyczna karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

8. W wypadku, gdy cena towarów nabywanych przez użytkownika z wykorzystaniem fizycznej karty podarunkowej będzie wyższa niż jej wartość nominalna, należy dopłacić różnicę za pomocą jednej z dostępnych form płatności.

9. W wypadku, gdy cena towarów nabywanych przez użytkownika z wykorzystaniem fizycznej karty podarunkowej będzie niższa niż jej wartość nominalna, nie wydaje się różnicy.

10. Fizyczna karta podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej wydania. W momencie wydania fizycznej karty podarunkowej następuje jej aktywacja. Data ważności fizycznej karty podarunkowej zostaje umieszczona na jej odwrocie przez sprzedawcę runnersclub.pl.

11. Aby przy zakupach wykorzystać fizyczną kartę podarunkową, użytkownik musi poinformować sprzedawcę, że jako forma płatności zostanie wykorzystana fizyczna karta podarunkowa oraz przekazać mu ważną i autentyczną fizyczną kartę podarunkową.

12. runnersclub.pl nie ponosi odpowiedzialności za fizyczne karty podarunkowe, które zostały utracone po ich wydaniu.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży fizycznej karty podarunkowej, nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec runnersclub.pl żadne roszczenia.

14. Nabywca fizycznej karty podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania jej przyszłego użytkownika, że fizyczna karta podarunkowa:

- może być zrealizowana wyłącznie w sieci sklepów stacjonarnych runnersclub.pl,
- nie podlega wymianie na środki pieniężne,
- posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

15. runnersclub.pl ma prawo odmówić realizacji fizycznej karty podarunkowej w wypadku:

- upływu jej terminu ważności,
- gdy kod fizycznej karty podarunkowej jest nieprawidłowy lub został już wcześniej wykorzystany,
- gdy użytkownik wszedł w posiadanie fizycznej karty podarunkowej w sposób nieuprawniony lub nielegalny.

16. Wszelkie reklamacje związane z fizycznymi kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub mailowej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

17. Reklamacje związane z fizycznymi kartami podarunkowymi powinny być składane listownie na adres siedziby runnersclub.pl należącego do Retail Solutions Sp. z o.o. ul. Cybgernetyki 10, 02-677 Warszawa lub mailowo na adres salon@runnersclub.pl

18. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu fizycznej karty podarunkowej (nawet opłaconych częściowo), użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości zgodnie z procedurą wymiany. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona.

19. W wypadku uznania reklamowanego towaru nabytego przy użyciu fizycznej karty podarunkowej, użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona. W przypadku gdy użytkownik nie jest zainteresowany aktualną ofertą sklepu jest wydawana nowa fizyczna karta podarunkowa o tej samej wartości co reklamowany towar.

20. Środki pieniężne za nabycie fizycznej karty podarunkowej przechodzą w całości na własność runnersclub.pl w momencie wydania fizycznej karty podarunkowej.

21. Nabywca odbierając fizyczną kartę podarunkową oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

22. Fizyczna karta podarunkowa nie jest elektronicznym środkiem płatniczym, nie jest formą pieniądza elektronicznego i nie jest kartą płatniczą.

23. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

24. Wydanie fizycznej karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

25. Nabywca w momencie wydawania fizycznej karty podarunkowej, na własne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie jej wydania, może otrzymać pisemne pokwitowanie dokonania wpłaty runnersclub.pl środków pieniężnych w formie noty obciążeniowej, niestanowiącej paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

26. runnersclub.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej: www.runnersclub.pl/Regulamin-cterms-pol-132.html


27. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail salon@runnersclub.pl lub telefonicznie (22) 532 0 888 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

 

************************************************************************************************************************************************************* 

Regulamin programu wsparcia runnersclub.pl

1. Wsparciem runnersclub.pl objęci mogą być tylko Trenerzy, Instruktorzy, Zawodnicy i Kluby Sportowe, posiadający odpowiednie uprawnienia.

2. Program wsparcia polega na udzieleniu rabatu w wysokości 10% na zakup towarów oferowanych przez sklepy internetowe i stacjonarne runnersclub.pl.

Uwaga: Rabat nie będzie naliczany na produkty oznaczone jako: PROMOCJA, WYPRZEDAŻ, OFERTA SPECJALNA, ZESTAW z oferty sklepów runnersclub.pl.

3. Aby skorzystać z programu wsparcia należy się zarejestrować i dokonać pierwszego zakupu towarów na stronie www.runnersclub.pl. Po zrealizowaniu pierwszego zamówienia klient, który chce być objęty programem wsparcia powinien poinformować o tym dział obsługi klienta i przesłać e-mailem salon@runnersclub.pl swoje dane oraz dokumenty stwierdzające posiadane uprawnienia:

- Dyplom ukończenia kursu trenerskiego
- Dyplom ukończenia kursu instruktorskiego
- aktualną licencję zawodniczą
- Dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego
- dokumenty stwierdzające prowadzenie klubu sportowego, np. KRS, wpis do ewidencji gospodarczej, inne aktualne dokumenty rejestracyjne.

4. Retail Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny dokumentów stwierdzających uprawnienia.

5. Po zweryfikowaniu dokumentów i danych osobowych zostanie przez Dział Obsługi Klienta przydzielony odpowiedni rabat, który będzie widoczny na Twoim koncie. W kolejnych Twoich zamówieniach rabat będzie naliczany już automatycznie.

6. Aby Klient objęty rabatem mógł skorzystać z rabatów musi logować się za każdym razem na to samo konto użytkownika.

7. Jeżeli przez okres 12 miesięcy na koncie Użytkownika z przydzielonym rabatem programu wsparcia nie zostaną zrealizowane zamówienia o wartości min. 1000 zł (kwota bez kosztów dostawy) system automatycznie go wyłączy i nie będzie on już naliczany. Po wyłączeniu rabatu użytkownika objętego programem wsparcia rabaty będą naliczały się automatycznie według standardowych zasad rabatów kumulacyjnych - Kupuj Taniej obowiązujących w sklepie internetowym runnersclub.pl.

UWAGA: Aby sprawdzić ceny i prawidłowe naliczanie rabatu przez system wystarczy, że zalogujesz się na swoje stałe konto. Ceny pomniejszone o należny rabat są widoczne po dodaniu produktu do koszyka.

Rabat obowiązuje we wszystkich runnersclub.pl.

W przypadku niewłaściwego naliczenia rabatu przez system, prosimy o skontaktowanie się z obsługą sklepu.

Program Wsparcia nie łączy się z rabatami kumulacyjnymi.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel