Regulamin rabat adidas


Karta promocyjna na zakup produktów adidas - sklepy stacjonarne

Karta promocyjna do realizacji w sklepach stacjonarnych dla biegaczy runnersclub.pl, upoważnia do rabatu w wysokości: -50 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 200 zł oraz -100 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 400 zł. Zniżka nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

Regulamin

1. Wydawcą kart promocyjnych jest Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-042, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Karta promocyjna stanowi odpowiednik karty rabatowej i obowiązuje wyłącznie w sieci sklepów stacjonarnych runnersclub.pl:
- Szczecin, ul. Łukasińskiego 114,
- Poznań, ul. Piątkowska 163,
- Wrocław, ul. Czysta 2-4,
- Warszawa, ul. Wołoska 22-22A,
- Gdańsk, ul. Franciszka Hynka 65.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: runnersclub.pl/Sklepy-stacjonarne.

3. Karta promocyjna upoważnia do rabatu w wysokości: -50 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 200 zł oraz -100 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 400 zł. Rabat nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

4. Aby przy zakupach wykorzystać kartę promocyjną, użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto klienta w systemie sklepu runnersclub.pl.

5. Rabat kwotowy widniejący na karcie promocyjnej, rozbijany jest proporcjonalnie na wszystkie pozycje w cenach regularnych, objęte zakupem.

6. Pozycje w cenach innych niż regularne zakupione w tym samym czasie, nie podlegają rabatowi i umieszczone będą na osobnym dokumencie sprzedaży.

7. Karta promocyjna uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając karty promocyjnej, zostanie ona wykorzystana i zwrócona Sport Club Sp. z o.o.

8. W jednej transakcji może zostać wykorzystana tylko jedna karta promocyjna.

9. Przy realizacji karty promocyjnej indywidualny rabat jej użytkownika nie jest uwzględniany.

10. Data ważności karty promocyjnej jest określana przez Sport Club Sp. z o.o. i zostaje na niej umieszczona. Promocja obowiązuje przez 33 dni, od wtorku 29 września 2015 do soboty 31 października 2015.

11. Aby przy zakupach wykorzystać kartę promocyjną, użytkownik musi poinformować sprzedawcę, o posiadanej karcie promocyjnej oraz przekazać mu ważną i autentyczną kartę promocyjną.

12. Sport Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za karty promocyjne, które zostały utracone po ich wydaniu.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty promocyjnej, nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Sport Club Sp. z o.o. żadne roszczenia.

14. Sport Club Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji karty promocyjnej w wypadku:
- upływu terminu ważności karty promocyjnej,
- gdy użytkownik wszedł w posiadanie karty promocyjnej w sposób nieuprawniony lub nielegalny.

15. Wszelkie reklamacje związane z kartami promocyjnymi będą rozpatrywane przez Sport Club Sp. z o.o. w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji.

16. Reklamacje związane z kartami promocyjnymi powinny być składane listownie na adres siedziby Sport Club Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-042 Szczecin.

17. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu karty promocyjnej oraz uznania reklamacji, użytkownikowi zwracane są środki pieniężne uwzględniające rabat.

18. Użytkownik karty promocyjnej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące rabatów i upustów.

20. Wydanie karty promocyjnej użytkownikowi nie stanowi sprzedaży.

21. Sport Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej: https://www.runnersclub.pl/rabatadidas.Kod rabatowy na zakup produktów adidas - sklep internetowy

Kod rabatowy do realizacji w sklepie internetowym dla biegaczy runnersclub.pl, upoważnia do rabatu w wysokości: -50 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 200 zł oraz -100 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 400 zł. Zniżka nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

Regulamin

1. Organizatorem promocji jest sklep internetowy runnersclub.pl należący do Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-042, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Promocja obowiązuje przez 33 dni, od wtorku 29 września 2015 od godziny 00:00 do soboty 31 października 2015 do godziny 23:59.

3. Promocja obejmuje zniżkę o wartości: -50 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 200 zł oraz -100 zł przy zakupie produktów adidas od kwoty 400 zł, z wyjątkiem produktów objętych wyprzedażą, promocją, ofertą specjalną oraz zestawów.

4. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy dodać do koszyka produkty, a w pole do wpisania kodu rabatowego wkleić hasło: adidas50 w przypadku zakupu produktów adidas za kwotę minimum 200 zł lub adidas100 w przypadku zakupu produktów adidas za kwotę minimum 400 zł. Po wpisaniu kodu kwota produktów objętych promocją obniży się odpowiednio o -50 lub -100 zł. W koszyku można wykorzystać tylko jeden kod.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi aktualnie na sklepie runnersclub.pl.

6. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 14 dni od zakończenia promocji na adres: Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-042, przy ulicy Łukasińskiego 114.

7. Regulamin promocji dostępny jest na stronie: https://www.runnersclub.pl/rabatadidas.


W razie dodatkowych pytań lub w przypadku problemów z naliczeniem kodu przez system, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta:
e-mail: salon@runnersclub.pl
tel.: 091 88 66 057 / 091 83 62 070

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel