Regulamin kuponu promocyjnego

Kupon promocyjny na zakup odzieży, butów i akcesoriów do biegania - sklep stacjonarny w Poznaniu

Kupon promocyjny do realizacji w sklepie stacjonarnym dla biegaczy runnersclub.pl w Poznaniu, upoważnia do rabatu w wysokości -50 zł przy zakupie powyżej 200 zł. Zniżka nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

Regulamin

1. Wydawcą kuponów promocyjnych jest Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Kupon promocyjny stanowi odpowiednik karty rabatowej i obowiązuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym runnersclub.pl w Poznaniu, ul. Piątkowska 163.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: runnersclub.pl/Sklepy-stacjonarne.

3. Kupon promocyjny upoważnia do rabatu w wysokości -50 zł przy zakupie powyżej 200 zł. Rabat nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

4. Aby przy zakupach wykorzystać kupon promocyjny, użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto klienta w systemie sklepu runnersclub.pl.

5. Rabat kwotowy widniejący na kuponie promocyjnym, rozbijany jest proporcjonalnie na wszystkie pozycje w cenach regularnych, objęte zakupem.

6. Pozycje w cenach innych niż regularne zakupione w tym samym czasie, nie podlegają rabatowi i umieszczone będą na osobnym dokumencie sprzedaży.

7. Kupon promocyjny uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając kuponu promocyjnego, zostanie on wykorzystany i zwrócony Sport Club Sp. z o.o.

8. W jednej transakcji może zostać wykorzystany tylko jeden kupon promocyjny.

9. Przy realizacji kuponu promocyjnego indywidualny rabat jej użytkownika nie jest uwzględniany.

10. Data ważności kuponu promocyjnego jest określana przez Sport Club Sp. z o.o. i zostaje na nim umieszczona. Promocja obowiązuje do poniedziałku 30 listopada 2015 roku.

11. Aby przy zakupach wykorzystać kupon promocyjny, użytkownik musi poinformować sprzedawcę, o posiadanym kuponie promocyjnym oraz przekazać mu ważny i autentyczny kupon promocyjny.

12. Sport Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kupony promocyjne, które zostały utracone po ich wydaniu.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży kuponu promocyjnego, nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Sport Club Sp. z o.o. żadne roszczenia.

14. Sport Club Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji kuponu promocyjnego w wypadku:
-  upływu terminu ważności kuponu promocyjnego,
-  gdy użytkownik wszedł w posiadanie kuponu promocyjnego w sposób nieuprawniony lub nielegalny.

15. Wszelkie reklamacje związane z kartami promocyjnymi będą rozpatrywane przez Sport Club Sp. z o.o.  w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji.

16. Reklamacje związane z kuponami promocyjnymi powinny być składane listownie na adres siedziby Sport Club Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin.

17. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu kuponu promocyjnego oraz uznania reklamacji, użytkownikowi zwracane są środki pieniężne uwzględniające rabat.

18. Użytkownik kuponu promocyjnego oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące rabatów i upustów.

20. Wydanie kuponu promocyjnego użytkownikowi nie stanowi sprzedaży.

21. Sport Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej: https://www.runnersclub.pl/Regulamin-kuponu-promocyjnego-ccms-pol-1109.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel